Střední Umělecká Škola v Ostravě

Projekty 15. 11. 2019 / Retro—Samet—Friday

Zažijte pátek jako před revolucí !

Na pátek 15. 11. pro Vás chystáme několik akcí. Na Matiční proběhne retro-den v duchu socialistického školství a designu, připomeneme si dobu soudruhů, karafiátů a lampionových průvodů. Po skupinách mladí pionýři vyfasují své legitimace a zúčastní se stanovišť:

A odměna? Žádné čoko, ale propaganda – promítání filmu!

Organizují soudružky a soudruzi: Jiří Bosák, Šárka Kolaříková, Lukáš Henzl, Mimoza Bocin, Hana Furmančíková, Tereza Smetanová a teoreticky zaštiťuje kádr David Kania

Stanoviště – M402, M207, M201, M205, M204, M303
1 akce, 10 žáků, 45 minut
Pro 1. A a část 3. A

Ostatní třídy se účastní programu na Masarykově náměstí či projekcí (informace podá příslušný soudruh třídní učitel)