Střední Umělecká Škola v Ostravě
Sandra Vlachová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Sandra Vlachová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Sandra Vlachová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Sandra Vlachová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Sandra Vlachová, parafráze na P. Picassa - 3D papírové objekty nainstalovány na haldě v Ostravě Michálkovicích a ponechány svému osudu, kartonové objeky, 2018

Sandra Vlachová, parafráze na P. Picassa - 3D papírové objekty nainstalovány na haldě v Ostravě Michálkovicích a ponechány svému osudu, kartonové objeky, 2018

Adéla Sněhotová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Adéla Sněhotová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Adéla Sněhotová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Adéla Sněhotová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Jana Otipková, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Jana Otipková, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Glorie Grünwaldová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Glorie Grünwaldová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Glorie Grünwaldová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Glorie Grünwaldová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Glorie Grünwaldová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Glorie Grünwaldová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Sandra Vlachová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018
Sandra Vlachová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018
Sandra Vlachová, parafráze na P. Picassa - 3D papírové objekty nainstalovány na haldě v Ostravě Michálkovicích a ponechány svému osudu, kartonové objeky, 2018
Adéla Sněhotová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018
Adéla Sněhotová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018
Jana Otipková, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018
Glorie Grünwaldová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018
Glorie Grünwaldová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018
Glorie Grünwaldová, parafráze na P. Picassa, akryl na papíře, 2018

Práce žáků třetích ročníků – parafráze

Malba

Malířské parafráze řeší žáci třetích ročníků. Je to úkol, do kterého, krom svého umu musejí zapojit i rozum nebo koncepčnější uvažování. Oblíbené jsou parafráze známých umělců nebo i celých epoch, jako je barok, byzanc, renesance atp.