Střední Umělecká Škola v Ostravě

Platforma pro výuku od 11. 3. 2020

Aktuality

Pořádně se vyspat, dívat se nevěřícně na zprávy, hrát hry, být na facebooku a mobilu a pak jít na procházku se psem nebo na nákupy do Karoliny (než ji úplně zavřou)… činnosti bez školy mohou být fajn – ikdyž po vyhlášení stavu nouze se nezdá fajn absolutně nic…

Ale každý voják ví, že rozklad disciplíny je zkáza mužstva. My máme k vojákům daleko – a v našich řadách převládají ženy – ale řád potřebujeme též, aby nás nesežral chaos.

Proto, až celou situaci všichni rozdýcháme, pomalu bychom rádi najeli na úkolový režim, ať vneseme do činností rytmus a nerozložíme se – Vy, studenti, i my, učitelé.

Prosíme zapojte se postupně do možností, jak komunikovat se školou na dálku. Níže je uveden soupis, který budeme podle situace nadále rozšiřovat, dokud současný stav potrvá a uzavření škol nebude odvoláno.


Milí studenti a kolegové
Nabízí se několik oficiálních i alternativních možností, jak můžeme něco dělat na dálku:


Bakaláři – Komens

Základ úkolů jme Vám dali před uzavřením školy.
Většina dalších zadání (alespoň z teoretických předmětů) k Vám doputuje přes Bakaláře – Komens


Moodle

Využívejte Moodle – spravovat kurzy a aktualizovat jejich obsah mohou učitelé z domova (lze založit nový kurz / lze umisťovat videa apod…).
(správcem Moodlu je Petra Strnadová)


Možnost oborové stránky s měnícím se obsahem

– Pro oborovou výuku je možno zřídit aktualitu na stránkách daného oboru, kde můžeme umístit odkazy, soupisy, co je možno
(zvláště pro 4. ročník, maturitní) udělat, zařídit, koupit.
Ukázková stránka zde:

Podobnou stránku mohu zřídit po dodání podkladů – lukas.henzl@sus-ostrava.cz


E-mail

S učiteli můžete komunikovat mejlem, soupis kontaktů zde:
http://sus-ostrava.cz/skola/ucitele/


Jiné – Adobe CC / Facebook

Je možno využít i sdíleného prostoru Adobe CC – práce, které zde uložíte, je možno komentovat (když se učitel a student přihlásí pod svým profilem na Adobe).

Momentálně se na školním FC nic neděje, ale postupem času budou sdíleny příspěvky a odkazy i zde a tyto informace na něj budeme přehrávat.

Dle dohody možno využít školní Instagram – (např. pro on-line výstavu https://www.instagram.co/sus_ostrava/ ), své FC účty, Skype, WhatsApp aj. Pro učitele interní MS Teams – chat a videohovory aj.

YouTube