Střední Umělecká Škola v Ostravě

PF 2020

Vážení přátelé a příznivci Střední umělecké školy v Ostravě, přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí

a spokojenosti v roce 2020.

Mgr. Martin Mikolášek
ředitel školy