Střední Umělecká Škola v Ostravě

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Obhajoby klauzurních prací Ilustrace

29. 1. 2019, obhajoby klauzur Grafický design—Kresba a ilustrace.
Téma „Nápoj—náboj“, 4. A