Střední Umělecká Škola v Ostravě

Učitelé oboru – Obal

Ing. Marek Wenglorz

  • Studia:
  • VUT Brno FSI – Průmyslový design
  • stáž Katedra dizajnu TU Košice – Produktový design

Mgr. Hana Albrechtová

  • Studia:
  • SUPŠ Brno (obor Tvarování užitkových předmětů)
  • Ostravská univerzita (obor výtvarná výchova a český jazyk)

 

Mezi odbornými učiteli Designu obalů budou převažovat absolventi dvou vysokoškolských studijních programů: Průmyslového designu a Grafického designu, a to proto, že absolventi Designu obalů mají být výtvarníky, kteří jsou připraveni k širokému uplatnění v oblasti designu výrobků a designu obalů, ale i k dalšímu studiu. Zárukou jejich úspěšnosti ve studiu a v profesionální kariéře by proto měla být i těsná spolupráce školy s firmami a jejich odborných učitelů s odborníky z praxe, kteří pracují ve firmách specializujících se na výrobu:….„inteligentních, moderních a účelných obalů“.