Střední Umělecká Škola v Ostravě

Nositelem titulu „Osobnost mladé české fotografie 2019 – do 30 let“ je Ondřej Durczak

https://www.fotoaparat.cz/clanek/2690/osobnost-ceske-fotografie/
https://www.asociacefotografu.cz/…tiskova-zprava-k-cenam-osobnosti-ceske-fotografie-2019.html

Doktorand Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě MgA. Mgr. Ondřej Durczak se ve volné fotografické tvorbě věnuje především proměně postindustriální krajiny severní Moravy a Slezska. Autorskou fotografickou tvorbu představil v knihách Ostrava v důchodu: Průvodce po zaniklé slávě (2015) a Karvinsko (2019).
Prvně jmenovaná publikace vychází ze stejnojmenného souboru fotografií a mapuje mizející i zaniklá místa Ostravy. Na 300 fotografiích přibližuje poslední zlomky původní kultury tohoto „černého města“. Hutní věže, fabriky, kolonie, hospody, obchody, bufety, šachty, trafiky, koupaliště a zastávky slouží jako indicie v rukou antropologa, který zkoumá a dokumentuje neopakovatelný kulturní a sociální fenomén.

„Ondřej Durczak se v teoretické rovině věnuje analýze a systematizaci fotografických publikací. Z této oblasti byla konkrétním výstupem kniha Fotografické publikace Vítkovických železáren (2018), která představuje náhled do vývoje jednoho z našich nejvýznamnějších hutních a strojírenských podniků prostřednictvím fotografických propagačních materiálů. Jejich podrobným mapováním autor sledoval výrobní a organizační poměry v kontextu celého Československa a současně společenské a politické proměny podniku. Jedná se o publikaci, která svým významem a kvalitou zpracování přesahuje hranice regionu.

Uvedená práce a doprovodné aktivity (přednášky, výstavy, propagace v médiích atd.) je příkladem inovativního přístupu k integrálnímu vzdělávání studentů uměleckých oborů, kdy pedagog motivuje studenty k systematické badatelské činnosti vedoucí k relevantním výstupům.“

Prof. Jindřich Štreit