Střední Umělecká Škola v Ostravě

N.R.T. Roz_Bor

V NRT/po-út nyní dostanete malé, jednoduché zadání, které jest v kategorii „vycpávka“. Není tajemstvím, že se na Vás chystáme už se zadáním klauzur, žádný rozsáhlejší úkol už Vám nedáme…

Koncept úkolu je postaven na hře s textem

Rozeberete tři daná slova a na ně vytvořte sérii kreseb.
Pro začátek jsem vybral přímo název našeho pondělního předmětu, protože je bizarní a zároveň variabilní:

NÁVRHOVÁ A REALIZAČNÍ TVORBA

„Návrhová“ zní už dnes jak za krále Klacka. Návrhář je téměř vyhynulá pozice. „Realizační“ – zřejmě byste se v ní měli seberealizovat.
„Tvorba“ zní zase velmi staromilecky a poněkud pateticky, jak ze socialistické nástěnky nebo nasládlého dramatu.

A co s tím? Můžete tomuto sousloví dát nový význam, rozebrat ho na menší slova, doplnit nebo změnit vybraný základ o písmena, udělat přesmyčky, zkratky dalších slov, různé asociace, fragmenty, měnit slovosled, možno použít předložky, spojky atd. atd.
Na nápis proveďte „brainstorming“.
Příklad:

VRHOVÁ A REALIZAČNÍ TVORBA / N.R.T

Vybral jsem část slova VRH – někdo vrhl / něco se zvrhlo, VRH – VRCH, na vrcholu, někdo má navrch —  VRH-VRT vrt jako naleziště, někdo se v tom vrtal, návrh vrtu, důlní činnost  — N.R.T. Národní…technická — Neomezená rotující turbína — …

Nahoře je možná podoba skici a výsledku. Sousloví obsahuje dostatečné množství jiných skrytých slov a variant a dost samohlásek a souhlásek k tvorbě dalších kombinací (N. R. T.)

Na tomto principu vytvořte vlastní soupis na slova „Návrhová a realizační tvorba“  Soupis doprovoďte skicami + nakreslete alespoň jeden finální výstup  (volná kresba, ilustrace nebo komiksový strip)

1 záznam „brainstormingu“ + min. 1 final

Technika a formát volné 

Když Vás to zaujme, udělejte toho víc, zpracujte cyklus a sbírejte plusové bodíky. Pokud Vás to nezaujalo, udělejte aspoň to minimum.

K čemu je to dobré?
Rychlé asociace a nápady na slova se hodí, když hledáte logo, heslo, slogan nebo ilustrujete hravým způsobem texty, které tyto hry umožňují 
Výběr jednoho prvku z této změti = rešerše, myšlenková mapa, první nástřel v nějaké další práci, ať volné či užité.

Na úkol je týden, zvládnete ho ale za hodinku. Poněvadž je další pondělí Velikonoční, tak:

do 14. 4. 2020

Děkuji

Lukáš Henzl


p.s. Koncept tohoto zadání jsem dal stejný i  2. A. Jsem si vědom, že může ilustrovat, jaký vliv má na mě karanténa.