Střední Umělecká Škola v Ostravě

Muzejní noc na SUŠ 2017

Muzejní noc na SUŠ 2011—2017

Muzejní noc na SUŠ 2011—2016

Muzejní noc a zahradní slavnost 2019

Zveme srdečně na Muzejní noc 2019, spojenou se zahradní slavností SUŠ! V rámci Muzejní noci pořádáme Den otevřených dveří (od 15 do 17 hodin).

Akce proběhne 8. 6. 2019 na zahradě a v přilehlých prostorách Střední umělecké školy, Ostrava, Poděbradova 959/33
17.00—24.00 hodin


https://ostravskamuzejninoc.cz/2019/sus/

Podrobný popis a odkaz na FC událost:

https://www.facebook.com/OstravskaMuzejniNoc/

Informace o letošní Muzejní noci: