Střední Umělecká Škola v Ostravě

Preventivní uzavření školy od 11. 3. 2020 — Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Aktuality

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky se od 11. března 2020 do odvolání zakazuje osobní přítomnost žáků SUŠ, Ostrava ve vyučování.

Změna tohoto nařízení bude žákům školy a jejich zákonným zástupcům oznámena emailem
a zveřejněním na webových stránkách školy
Vzhledem k dynamickému vývoji situace doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice případně Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, které může mimořádné opatření vztahující se ke školám a školským zařízením upřesňovat.
Dokument Ministerstva zdravotnictví ČR o Mimořádném opatření _ PDF


YouTube