Střední Umělecká Škola v Ostravě

Malba

ŠVP Užitá a umělecká malba

82-41-M/01 Užitá malba

Za názvem oboru Užitá malba se skrývají ateliéry provoněné barvami a malířskými materiály. Po čtyři léta se zde naši žáci věnují tradičním i moderním malířským technikám (olejomalba, akryl, tempera, akvarel, kvaš, enkaustika, airbrush, aj.), technologii malby, přípravné i figurální kresbě, písmu, modelování, fotografii. Důraz je kladem i na kvalitní zvládnutí práce s grafickými programy (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, aj.). Mladý kolektiv pedagogů seznamuje žáky s aktuálním uměleckým děním, v otevřeném dialogu rozvíjí jejich dovednosti a znalosti všemi směry. Integrace moderních digitálních technologií s moderní i klasickou výtvarnou tvorbou umožňují žákům skvělé uplatnění v oborech propagace a reklamy.

Naši absolventi jsou rovněž bez problémů přijímáni k dalšímu studiu na vysokých školách. Obor není zaměřen jednostranně, právě naopak, otevírá našim žákům řadu možností a cest jejich budoucího uplatnění. Stávají se z nich úspěšní umělci, výtvarníci, grafici v reklamních studiích, scénografové, podnikatelé, vyučující různých aprobací na rozličných typech škol.

Mgr. Aleš Hudeček
vedoucí oboru vzdělání Užitá malba


učební plán platný od 1. 9. 2014
učební plán platný od 1. 1. 2018

Aktuality z oboru

Zobrazit více aktualit

Ukázky žákovských prací

Zobrazit více prací