Střední Umělecká Škola v Ostravě

„Kostelní výlet“ do předvánoční Olomouce

Fotografie

„Sdružené okno románské, lomený oblouk či druhá nejvyšší katedrální věž u nás. Nemusíte ji hledat příliš daleko, měří 101 metr a je součástí Katedrály svatého Václava v Olomouci. V předvánočním týdnu ji navštívila v rámci výuky dějin výtvarné kultury třída 2. B. Průvodkyně Mgr. Petra Votýpková nám podala nejen poutavý výklad, ale také umožnila navštívit prostory, běžným návštěvníkům nepřístupné. Velmi nezvyklým zážitkem bylo svěcení nového kněze v katedrálním chrámu svatého Gorazda. Pravoslavný obřad, spojený s vkládáním rukou a modlitbou o Ducha Svatého byl jistě pro mnohé překvapením.

 

V programu nemohla chybět ani návštěva výstavy Bydlet spolu, české kolektivní bydlení, kterou pořádá Muzeum moderního umění. Výstavou nás provedla její kurátorka Klára Jeništová. I jí patří poděkování za zapálený a poutavý komentář. Věřím, že osobní zážitek byl pro všechny zúčastněné přínosnější než suchá řeč učebních textů a další výlety za uměním a architekturou budou následovat.“

 

MgA. Jiří Hrdina