Střední Umělecká Škola v Ostravě

Klauzurní práce Grafický design

Grafika

Několik fotografií z obhajob minulého týdne.

3. A Klasická a počítačová grafika