Střední Umělecká Škola v Ostravě

Učitelé oboru – Keramika

Mgr. art. Soňa Klapetková

  • Studia:
  • Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, Keramický dizajn (2002 – 2006),
  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra reštaurovania (2006 – 2012)

Osobní stránky

MgA. Dita Drahotuská

  • Studia: 1990–1994 SUPŠ Ostrava – Obor keramika
  • 1994–1996 Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta – Obor výtvarná výchova pro ZUŠ
  • 1996–2002 VŠUP v Praze – Ateliér keramiky a porcelánu (prof. Václav Šerák)

MgA. Lucie Ostráková

  • Studia:
  • Střední umělecká škola, Ostrava,
  • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta užitého umění a designu (ateliér Design keramiky – doc. ak. soch. Pavel Jarkovský)

Osobní stránky

 

YouTube