Střední Umělecká Škola v Ostravě

Učitelé oboru – Ilustrace

MgA. Lukáš Henzl

  • Studia:
  • Střední umělecká škola grafická, Jihlava (obor Propagační výtvarnictví)
  • Fakulta výtvarných umění VUT, Brno (ateliér grafiky – ak. mal. Margita Titlová Ylovski)

Věnuje se kresbě, ilustraci, komixu a hudbě.
Osobní stránky

Mgr. Šárka Kolaříková

  • Studia:
  • Střední umělecko—průmyslová škola, Praha (obor Propagační výtvarnictví, prof. Václav Bláha)
  • Pedagogická fakulta UP Olomouc (výtvarná výchova, ruský jazyk)

Věnuje se kreslenému písmu a ilustracím nejen pro handicapované děti.

BcA. David Vojtuš

  • Studia:
  • Střední umělecká škola, Ostrava (obor Vědecká kresba a ilustrace)
  • Ústav umění a designu ZČU v Plzni (obor Mediální a didaktická ilustrace)
  • Fakulta umění OU (obor Volná grafika)

Věnuje se volné ilustraci, kresbě a grafice.
Osobní stránky