Střední Umělecká Škola v Ostravě

Ilustrace

ŠVP Kresba a ilustrace

82-41-M/05 Grafický design

Žáci oboru vzdělání Kresba a ilustrace se seznamují s možnostmi využití kreslířských, malířských a grafických technik v ilustrační tvorbě, s typografickým řešením tiskovin a grafickou úpravou knih. Učí se práci s papírem, poznávají zákonitosti psaní písma a jeho konstrukce. V průběhu svého studia se také naučí pracovat s grafickými programy Adobe Photoshop a Illustrator. Zvládnou rovněž základy animace. V průběhu výuky je důraz kladen na dobrý kresebný základ, stejně jako na vlastní žákovu iniciativu. Tématická zadání prací se neomezují pouze na čistě ilustrační tvorbu. Pro praxi je stejně potřebné zpracování náčrtu a kresby do finálního grafického doprovodu knižních publikací, časopisů či webových prezentací.

Nezbytnou součástí studia je i příprava k talentovým zkouškám na vysokých školách a také tvorba portfolia vlastních prací. Absolventi oboru mohou najít uplatnění v nakladatelstvích nebo grafických či animátorských studiích, stejně jako v reklamních agenturách. Mnozí však pokračují ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách s uměleckým nebo uměleckopedagogickým zaměřením.

MgA. Lukáš Henzl
zástupce vedoucí oboru vzdělání Grafický design / ŠVP Kresba a ilustrace

MgA. Kateřina Schallner
vedoucí oboru vzdělání Grafický design


učební plán platný od 1. 9. 2014
učební plán platný od 1. 1. 2018

Aktuality z oboru

Zobrazit více aktualit

Ukázky žákovských prací

Zobrazit více prací

YouTube