Střední Umělecká Škola v Ostravě

Ilustrace

ŠVP Kresba a ilustrace

82-41-M/05 Grafický design

Ilustrace je všude kolem nás. V časopisech, na webu, na tričku i na kelímku.
A kresba je disciplína, která neztrácí na aktuálnosti, protože je základem všech uměleckých oborů.

Žáci oboru vzdělání Kresba a ilustrace se seznamují během studia s možnostmi využití kreslířských, malířských a grafických technik v ilustrační tvorbě, s typografickým řešením tiskovin a grafickou úpravou knih. Učí se práci s papírem, poznávají zákonitosti psaní písma a jeho konstrukce, naučí pracovat s grafickými programy Adobe Photoshop, Illustrator, In design. Pracujeme nově s tablety Wacom Cintiqe, učíme se zpracovat náčrt a kresbu do finální, „čisté“ podoby, věnujeme se komiksu. Tématická zadání prací se neomezují pouze na ilustrační tvorbu, zkoušíme i různé přístupy ke kresbě jako samostatnému médiu.

Nezbytnou součástí studia je i příprava k talentovým zkouškám na vysokých školách a také tvorba portfolia vlastních prací. Absolventi oboru mohou najít uplatnění v nakladatelstvích nebo grafických či animátorských studiích, stejně jako v reklamních agenturách. Mnozí však pokračují ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách s uměleckým nebo uměleckopedagogickým zaměřením.

MgA. Lukáš Henzl
zástupce vedoucí oboru vzdělání Grafický design / ŠVP Kresba a ilustrace

MgA. Hana Furmančíková
vedoucí oboru vzdělání Grafický design


učební plán platný od 1. 9. 2014
učební plán platný od 1. 1. 2018

Aktuality z oboru

Zobrazit více aktualit

Ukázky žákovských prací

Zobrazit více prací