Střední Umělecká Škola v Ostravě

Fotografie ze zahájení školního roku

Vybrané momenty ze zahájení školního roku 2017—2018.

Foto: MgA. Jiří Hrdina