Střední Umělecká Škola v Ostravě

Karbonský les

Karbonský les

Lepidodendron

Lepidodendron

carboniferous forest

Rekreační pouštění lodiček

Rekreační pouštění lodiček

Rekreační pouštění lodiček

Rekreační pouštění lodiček

Circle

Circle

Circle

Lepidodendron
Rekreační pouštění lodiček
Rekreační pouštění lodiček
Circle

Foto z projektového týdne žáků třetího ročníku – Land Art v objektu dolu Michal a blízkého okolí, 2018

Malba

Projektový týden, kterého zúčastnili žáci třetího ročníku malby na dolu Michal v Ostravě Michálkovicích a přilehlém okolí byl věnován nenápadným intervencím do krajiny s přihlédnutím na její minulost, či neuskutečněnou budoucnost. V Michálkovicích se chtě nechtě vše odehrává kolem historie dolu Michal =  důl Petr Cingr neboli Cingr. Naši žáci zde realizovali několik mikro projektů, jež právě s tímto místem úzce souvisejí. Nejprve se snažili simulovat karbonský les (karbon je geologické období, které známe např. z filmu Cesta do pravěku od Karla Zemana. Je to doba, kdy území nynější české republiky leželo poblíž rovníku a na kterém se nacházely močály plné bujné vegetace, zvláště plné stromovitých přesliček, plavuní a kapradin). Žáci se za pomoci jednoduché frotáže struktur, které nalézali v objektu NTP dolu Michal, jako jsou radiátory, původní oplocení, klece výtahů do šachty nebo kachlí snažili interpretovat strukturu kmenů tehdejších rostlin. Další zajímavá akce byla pouštění papírových lodiček do sinicemi a řasami postižených bývalých kališť. Touto nenápadnou akcí naráželi na tzv. rekultivaci bývalých odvalů, kdy se předpokládala vlastně jakási turistická činnost na tato místa. Nesmím opomenout kruh z květů na silnici. Měl symbolizovat jámu z květin do uhelného pekla. Samotnou akci završilo, když tento kruh začali rozjíždět auta, která zde zafungovala, jako mobily zapomnění.