Střední Umělecká Škola v Ostravě

Učitelé oboru – Design

 MgA. Jakub Hájek


Studia:

 • 2014 – MB DOMUS, designer nábytku
 • 2009  – Založil Ateliér Artefakt
 • 2006 — 2014 – VŠUP v Praze – ateliér Design nábytku a interiérů
 • 2002 — 2006 – SUŠ Ostrava – obor Průmyslový design

portfolium

Ing. Marek Wenglorz


Studia:

 • VUT Brno FSI – Průmyslový design
 • stáž Katedra dizajnu TU Košice – Produktový design

Při navrhování hledá nové možnosti řešení. Věci se snaží popsat jednoduše a jednoznačně s respektováním výrobních postupů a jejich funkce.

Mgr. Hana Albrechtová


Studia:

 • SUPŠ Brno (obor Tvarování užitkových předmětů)
 • Ostravská univerzita (obor výtvarná výchova a český jazyk)

V její tvorbě převažuje autorské zpracování ručního papíru, kombinovaného s jinými materiály, dále jeho strukturování a kresebné dotváření. Náměty hledá v přírodě, v jejích procesech, strukturách, tvarech. Věnuje se zároveň i textilním technikám, hlavně voskové batice a tapisérii.

akad. sochařka Markéta Jurečková


Studia:

 • SUPŠ Uherské Hradiště
 • VŠUP Praha, detašovaný ateliér – Zlín (Tvarování strojů a nástrojů – Zdeněk Kovář)

Na oboru vyučuje v prvním ročníku výtvarnou přípravu, kresbu a praktická cvičení. V druhém ročníku vyučuje technologii, ve třetím modelování a ve čtvrtém figurální kresbu.

BcA. Jakub Šmerda


Studia:

 • SUŠ Ostrava
 • UTB Zlín, Fakulta multimediálních komunikací
  Ateliér Průmyslový design

Na oboru vyučuje výtvarnou přípravu, navrhování a technologii