Střední Umělecká Škola v Ostravě

Učitelé oboru – Design

Ing. Marek Wenglorz

 • Studia:
 • VUT Brno FSI – Průmyslový design
 • stáž Katedra dizajnu TU Košice – Produktový design

Při navrhování hledá nové možnosti řešení. Věci se snaží popsat jednoduše a jednoznačně s respektováním výrobních postupů a jejich funkce.

Mgr. Hana Albrechtová

 • Studia:
 • SUPŠ Brno (obor Tvarování užitkových předmětů)
 • Ostravská univerzita (obor výtvarná výchova a český jazyk)

V její tvorbě převažuje autorské zpracování ručního papíru, kombinovaného s jinými materiály, dále jeho strukturování a kresebné dotváření. Náměty hledá v přírodě, v jejích procesech, strukturách, tvarech. Věnuje se zároveň i textilním technikám, hlavně voskové batice a tapisérii.

akad. sochařka Markéta Jurečková

 • Studia:
 • SUPŠ Uherské Hradiště
 • VŠUP Praha, detašovaný ateliér – Zlín (Tvarování strojů a nástrojů – Zdeněk Kovář)

Na oboru vyučuje v prvním ročníku výtvarnou přípravu, kresbu a praktická cvičení. V druhém ročníku vyučuje technologii, ve třetím modelování a ve čtvrtém figurální kresbu.

Ing. Petr Hampl

 • Studia:
 • VUT Brno FSI – Průmyslový design
 • Aalborg Universitet, Dánsko (roční stáž)

Profese: od 2011 je ve vlastní firmě designerem a dodavatelem ocelových schodišť
Ve výuce návrhové a realizační tvorby žáků třetího a maturitního ročníku klade důraz na pragmatický aspekt designu,
dává žákům zpětnou vazbu ze světa průmyslového
a produktového designu.

 

YouTube