Střední Umělecká Škola v Ostravě

Design

ŠVP Design výrobků

82-41-M/04 Průmyslový design

V současnosti je koncepce tohoto oboru vzdělání především zaměřena na nové metody. Základním pracovním nástrojem designéra se kromě tužky stal počítač. Nejde však již jen o zvládnutí základního grafického softwaru, ale celé řady technologií – digitálního skicování, virtuálního modelování, počítačové vizualizace a v neposlední řadě rychlé výroby modelů pomocí frézky řízené počítačem, tzv. Rapid Prototyping.

Výuka je rozdělena do dvou etap. V první etapě (v 1. a 2. ročníku) probíhá výtvarná příprava žáků. Od kresebných a modelovaných studií přírodních útvarů, jejich stylizace a abstrakce, přecházejí k vytváření složitějších prostorových kompozic a k designu jednoduchých výrobků.
V další etapě (ve 3. a 4. ročníku) se žáci zabývají samotnou designérskou tvorbou – tedy návrhy nástrojů a nářadí, domácích spotřebičů a předmětů denní potřeby, hraček a dětských hřišť, interiérů a prvků městského mobiliáře, dopravních prostředků, apod. Absolventi takto náročné přípravy obvykle nemají problémy s uplatněním v design studiích nebo grafických ateliérech, většina se však rozhodne pro studium na vysokých školách.

MgA. Jakub Hájek
vedoucí oboru vzdělání Průmyslový design


učební plán platný od 1. 9. 2014
učební plán platný od 1. 1. 2018

Aktuality z oboru

Zobrazit více aktualit

Ukázky žákovských prací

Zobrazit více prací