Střední Umělecká Škola v Ostravě

Český den proti rakovině 2019

Třída 3.C se ve spolupráci s organizací OvaHelp zapojila do veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině. Účelem je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.