Střední Umělecká Škola v Ostravě

Akce 4. B ve středisku SILOE Ostrava

Vánoce nejsou jen o dárcích, pohádkách a jídle. Jsou především o schopnosti pomáhat a porozumět druhým.

Jedním z míst, kde lidem pomáhají trvale, je středisko SILOE v Ostravě Nové Vsi. Posláním  tohoto domova se zvláštním režimem je snaha o důstojnou a empatickou pomoc a péči o lidi s  poruchami paměti. Ulehčit v práci zaměstnanců střediska pomohly i studentky třídy 4. B naší školy. V pátek 20. prosince jak malířky, tak i fotografky vyráběly spolu s klienty vánoční přání a obrázky.

Jejich úsměvy a zájem byly určitě tím největším poděkováním.

J. Hrdina