Střední Umělecká Škola v Ostravě

3. kolo přijímacího řízení na obor Keramický design

Aktuality, Keramika, Nástěnka

Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denního čtyřletého studia,
ve školním roce 2019—2020 pro obor:

82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu / ŠVP Keramický design

Počet přijímaných uchazečů:         1

Přihlášky do:                                    10. srpna 2020

Talentová zkouška:                         26. srpna 2020

Více informací a kritéria přijímacího řízení zde.


Všeobecné informace a přihlášky ke stažení: