Střední Umělecká Škola v Ostravě

Kristýna Minářová, Váza, 2012

Dominika Hanzlíková, šperk / lití do sady, 2013

Vasiliy Novosad - Oscar

2. kolo přijímacího řízení na Keramický design

Keramika

Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení
do 1. ročníku denního čtyřletého studia, ve školním roce 2017—2018 pro obor:

 

82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu / ŠVP Keramický design

 

Počet přijímaných uchazečů: 4
Přihlášky do 3. 3. 2017
Talentová zkouška 15. 3. 2017

 

Více informací a přihlášky ke stažení zde.