Střední Umělecká Škola v Ostravě

2. kolo přijímacího řízení na Keramický design / zrušeno

Keramika, Nástěnka


( 12. 3. 2020)
Talentová zkouška v březnovém termínu zrušena – náhradní termín bude vypsáno ukončení uzavření školy.

Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denního čtyřletého studia,
ve školním roce 2019—2020 pro obor:

82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu / ŠVP Keramický design

Počet přijímaných uchazečů:         2

Přihlášky do:                                    13. března 2020

Talentová zkouška:                         25. března 2020

Více informací a kritéria přijímacího řízení zde.


Všeobecné informace a přihlášky ke stažení:

YouTube