Střední Umělecká Škola v Ostravě

2. kolo přijímacího řízení na Keramický design

Aktuality, Nástěnka

Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denního čtyřletého studia, ve školním roce 2019—2020 pro obor:

82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu / ŠVP Keramický design

Počet přijímaných uchazečů:          1

Přihlášky do:                                    7. března 2019

Talentová zkouška:                         20. března 2019

 

Více informací a kritéria přijímacího řízení zde (PDF)

Všeobecné informace a přihlášky ke stažení:

Přijímací řízení

YouTube